Facebook Youtube

Logo Guzikówka Stara GwardiaGuzikówka Stara Gwardia
Skład

Paweł Balon
Michał Batorski
Krzysztof Dragan
Tomasz Kolasiński
Przemysław Koszelnik
Łukasz Kut
Tomasz Mermon
Daniel Nowak
Dariusz Nowak
Mariusz Sabatowski
Tomasz Staszewski
Robert Woszczyk
Wiesław Mazur
Paweł Maciejewski

Kapitan/Kierownik drużyny

© Copyright 2020
Realizacja: Interkros