Facebook Youtube
Ważne informacje dotyczące rozgrywek w czasie pandemii

Ważne informacje dotyczące rozgrywek w czasie pandemii

W Regulaminach poszczególnych lig pojawiły się zapisy, które umożliwiają nam organizację rozrywek na czas pandemii.

Oto nowe zapisy regulaminowe:

Każdy z uczestników zobowiązany jest do przestrzegania wytycznych Organizatora zawartych w punkcie Informacje dodatkowe związane z pandemią znajdujących się w dalszej części Regulaminu.

Informacje dodatkowe związane z pandemią:

1. Każdy z uczestników zobowiązany jest do podpisania oświadczenia indywidualnego, które jest do pobrania tutaj.
W przypadku nie podpisania oświadczenia, bądź nie dostarczenia go do Organizatora zawodnik nie będzie dopuszczony do gry w rozgrywkach Vivaldi Krosball – ligi piłkarskie.

2. Każdy kapitan drużyny zobowiązany jest do wypełnienia i dostarczenia przed swoim pierwszym meczem w danym dniu oświadczenia dziennego o składzie swojej drużyny.
W przypadku nie dostarczenia oświadczenia do Organizatora drużyna nie będzie dopuszczona do gry w rozgrywkach Vivaldi Krosball – ligi piłkarskie, zespół zostanie ukarany walkowerem/ami za dany dzień rozgrywkowy.
Oświadczenie dostępne jest tutaj.
To oświadczenie kapitan musi przekazać Organizatorowi w każdej serii gier. W przypadku gdy zawodnik dotrze w czasie trwania meczu, bądź na drugi mecz w dniu musi zostać dopisany do oświadczenia dziennego.

3. Wszyscy Uczestnicy (zawodnicy, sędziowie, opieka medyczna, fotoreporterzy, przedstawiciele mediów, organizatorzy zobowiązani są do przestrzegania przepisów sanitarnych obowiązujących na obiektach, na których odbywać się będą mecze.

4. Z uwagi na okres pandemii prosimy o nie przyprowadzanie na mecze osób nie związanych z drużynami (dzieci, kibice, najbliżsi). Osoby te mogą być wypraszane z obiektów na których będą odbywać się spotkania.
Ważne informacje dotyczące rozgrywek w czasie pandemii
© Copyright 2020
Realizacja: Interkros