Facebook Youtube

Jasiołka JaśliskaJasiołka Jaśliska
Skład

Hubert Patlewicz
Sławomir Farbaniec
Marcin Łątka
Dominik Hryniak
Sebastian Kostycz
Piotr Kaczor
Łukasz Świnicki
Rafał Madej
Fabian Farbaniec
Damian Kurdyła
Krystian Biłas
Krystian Kalemba
Tomasz Kasperkowicz

Kapitan/Kierownik drużyny

© Copyright 2020
Realizacja: Interkros